Home

Дослідження

biodiesel
biodiesel

Відпрацювання рецептур для виробництва біодизеля та композитних палив

Дослідження проводяться з використанням реакторів, що працюють за технологією гідродинамічної кавітації.

biodiesel
biodiesel

Дослідження для підвищення ефективності очищення та регенерації нафтопродуктів

Дослідження проводяться на лабораторних установках, що працюють на абсорбційному методі очищення

biodiesel
biodiesel

Дослідження з подрібнення, змішування та активації різних речовин

Дослідження проводяться з використанням приладів, що працюють за принципом нанесення вихрового шару феромагнітних частинок.

biodiesel
biodiesel

Дослідження диспергування, емульгування та гомогенізації різних речовин

Дослідження проводяться на лабораторному обладнанні, яке працює за принципом "мокрого" колоїдного подрібнення.

biodiesel
biodiesel

Витримування рецептур бітумних емульсій

Дослідження проводяться з використанням лабораторного обладнання для отримання невеликих партій бітумних емульсій.

biodiesel
biodiesel

Випробування трансформаторного масла

Дослідження проводяться за допомогою лабораторних приладів для вимірювання вологості, пробивної напруги, тангенса кута діелектричних втрат і водню в трансформаторному маслі.

Про інститут

У 2007 році у засновників інституту накопичилися ідеї щодо збереження навколишнього середовища шляхом підвищення ефективності технологій та обладнання для виробництва альтернативних видів палива. Реалізація цих ідей вимагала створення організації нового формату, співробітники якої мали займатися науковими дослідженнями, а також сприяти впровадженню своїх розробок у різних галузях промисловості. Спочатку робота інституту обмежувалася дослідженнями виробництва біодизельного палива з різних видів сировини та за допомогою різних реакторів. Згодом почалася розробка нових технологій, спрямованих на зменшення шкідливих викидів, зменшення кількості нафтозабруднених відходів, економію сировини та матеріалів:

  • виробництво водопаливних емульсій з використанням гідродинамічної кавітації та вихрового шару феромагнітних частинок;
  • очищення та регенерація відпрацьованих нафтових олив з використанням природних адсорбентів;
  • знезараження стічних вод від патогенних мікроорганізмів за допомогою обертового електромагнітного поля тощо.

     

    Крім того, НДІ альтернативних видів палива надає послуги з проведення експериментів у власній лабораторії з використанням вихідної сировини замовника.

img