Private: Coal-water fuel production

ВУТ помол угля (26)

Завданням нашого експерименту було подрібнення вугілля фракції 10-15 мм до вугільного пилу розміром 0-300 мкм та змішування його з водою і пластифікатором для отримання водовугільного палива (ВУП). Цей експеримент ми проводили за допомогою вихрового апарату АВС-150.

Основним принципом приготування водовугільного палива є забезпечення стабільності подрібнення вугілля із заданими параметрами та точне дотримання концентрацій допоміжних речовин, що призводить до покращення реологічних властивостей та стабільності горіння.

Для проведення експерименту було взято 600 г вугілля, 400 мл попередньо очищеної води та поліфосфат як пластифікатор.

Для наочності експеримент проводився не в потоці, а в реакторі. Оптимальні для цього процесу характеристики магнітної індукції ми вимірювали за допомогою мультиметра.

На першому етапі ми подрібнювали “сухе” вугілля фракції 10-15 мм. Подрібнення тривало 2 хвилини за допомогою феромагнітних частинок діаметром 2 мм і довжиною 20 мм.

Ми перевірили результат подрібнення за допомогою тестових сит 316 мкм, 160 мкм і 50 мкм. 96% зразка пройшло через сито 316 мкм, після чого ми пропустили просіяний зразок через сито 160 мкм, відсіявши 60%, і через сито 50 мкм, де було відсіяно лише 10% зразка.

На другому етапі ми подрібнювали вугілля фракції 10-15 мм мокрим способом з отриманою при цьому водно-вугільною сумішшю. Grinding and mixing lasted for 2 minutes. The grinding results were checked by means of sieves after drying the sample. 98% of the sample passed through a 316 μm sieve, 86% of the sample passed through a 160 μm sieve, and 35% of the sample passed through a 50 μm sieve.